Fotbollsutvecklare - Förening

Nu finns möjlighet för er barn- och ungdomsföreningar att ha en egen fotbollsutvecklare i föreningen.

Fotbollsutvecklaren i föreningen ska ha som huvuduppgift att vara ute på fotbollsplan och ha dialog med ledarna/tränarna vad gäller träningsmetodik och ledarskap.

Utvecklaren ska ha både som uppgifter att utbilda ledare, ge feedback, utveckla föreningen via möten.

Fotbollsutvecklaren kommer att få egen utbildning via SDF och ha möten, redovisning av sitt uppdrag till SDF.

Kravet för att föreningen skall ha en egen Fotbollsutvecklare är att ungdomsfotboll finns i föreningen med minst 6-7 lag.

Arvodering sker via NFF. Summan är beroende på antal lag i föreningen

Fotbollsutvecklaren

Ska:

 • Ha genomgått några av fotbollens ledarutbildningar, minst B-ungdom.
 • Ha goda sociala förmågor 
 • Ha lämnat in utdrag från belastningsregistret till föreningen 
 • Delta på träffarna som arrangeras av NFF för fotbollsutvecklarna

Meriterande

 • Pedagogisk erfarenhet
 • Tränarutbildningar på högre nivå
 • Vana att arbeta med människor

Arbetsbeskrivning:

 • Besöka varje lag 6-12år och stötta ledare 2ggr/säsong (3v3,5v5 och 7v7 främst)
 • Träningsmetodik kopplat till SUP
 • Hålla i spelformsutbildning internt, 3v3, 5v5 och 7v7 
 • Hålla FSLL internt 
 • Arbeta med ledarförsörjning/SUP - Diplomerad Förening eller annat valfritt område