Aktuella domarutbildningar

FORTBILDNINGSKURSER

Kursdagar för 2022 kommer att publiceras under januari 2022. Gäller den årliga obligatoriska fortbildningskursen för de som genomgått grundkursen steg 1.

GRUNDKURS STEG 1 

Nyutbildning för domare som vill bli distriktsdomare (ungdomsdomare utbildas i hemmaföreningen) kommer troligen ske i början på april, datum kommer att finnas på denna sida från troligen i slute på januari. Då kommer även att öppnas för anmälan.

Kommande domarutbildningar

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information

Kontakta mig

Jag svarar gärna på dina frågor angående domarutbildning