Disciplinärenden

I Norrbottnisk Fotboll för Seniorer och Barn-och Ungdom kan vid grövre förseelser vid tävling kan de bli ett disciplinärende. På den här sidan hittar ni information om det

     Handläggning av bestraffningsärende:

  1.  Anmälan inkommer till Norrbottens  Fotbollförbund, bestraffningsärende skrivs,e-post skickas till anmäld part, föreningen & disciplinutskottet.
  2. Innan anmälan tas upp till avgörande så har anmäld part tillfälle att komma in med ett yttrande i ärendet inom 7 dagar.
  3.  Beslut tas av disciplinutskottet (oavsett om yttrande inkommet eller ej).
  4.  Beslutet skickas till anmäld part, anmälare, föreningen, disciplinutskottet.
  5.  Protokoll skickas till NFF:s Förbundsstyrelse & läggs även ut på NFF:s hemsida.
  6.  I händelse av missnöje får berörda parter överklaga till SvFF, inom 3 veckor från dag beslutet meddelats.