Avgifter

Serieavgifter 2021                               Serieavgift     Utbildningsfond

Div       4 herrar                                      1 500:-        500:-

Div       5 herrar                                      1 500:-        350:-

DM       FUTSAL seniorer herrar             1 000:-

            Futsal Serie                                500:-

Coop Norrbotten Cup juniorer (DM)           500:-

Div       3 damer                                     1 500.-          250:-

Div       4 damer                                     1 500.-          100:-

DM       FUTSAL seniorer damer               1 000:-

Juniorlag                                               1 000:-

Coop Norrbotten Cup damer (DM)           1 000:-     

Gäller samtliga föreningar med seniorverksamhet

Coop Norrbotten Cup herrar (DM)            1 000:-     

Gäller samtliga föreningar med seniorverksamhet

Coop Norrbotten Cup juniorer (DM)            500:-