Avgifter

Att delta i seriespel kostar lite för föreningen. Det finns kostnader som: anmälningsavgifter, domararvoden och försäkringar. Vi försöker att hålla kostnaderna så långa som möjligt så att alla kan delta.

3 mot 3 - 300kr/förening

5 mot 5 - 500kr/förening

7 mot 7 - 700kr/lag

9 mot 9 - 850kr/lag

11 mot 11 - 950kr/lag

COOP Norrbotten Cup - 500kr/lag

 

Domarersättningar Barn Ungdom 2021 Norrbottens FF.pdf

Reseersättning för domare inom barn- och ungdomsfotbollen

 • Buss för resor över 10km enkel väg – Enbart mot uppvisande av kvitto
 • Ingen ersättning för moped/bil under 1 mil enkel väg
 • Resor över 1 mil enkel väg – 3kr/km (samma som ordinarie för seniorer)
 • Ingen ersättning för cykel/till fots

Förening som anmäler sig till NFF: s tävlingar är skyldig att fullfölja deltagandet.

Olägenheten med lag som inte fullföljer tävlingar som man anmält sig till, skapar problem och besvär för såväl NFF som övriga klubbar.

a) Anmält lag som återtar sin anmälan innan spelordningen upprättats

 • 5-mot 5 = betald startavgift + 500 kr
 • 7-mot 7 = betald startavgift + 1 000 kr
 • 9-mot 9 = betald startavgift + 2 000 kr
 • 11-mot 11 = betald startavgift + 2 000 kr

b) Anmält lag som återtar sin anmälan efter spelordningen upprättats

 • 5-mot 5 = betald startavgift + 1 000 kr 
 • 7-mot 7 = betald startavgift + 2 000 kr
 • 9-mot 9 = betald startavgift + 2 000 kr    
 • 11-mot 11 = betald startavgift + 3 000 kr