Organisation

I Norrbottens FF har vi många personer som engagerar sig i kommittéer och andra grupper. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter. Vill du vara med i arbetet, hör av dig till någon av våra kommittéordföranden!

Norrbottens FF - styrelsen

Domarkommittén

Domarkommittén arbetar med frågor som rör domare, bland annat: utbildningar, talangutveckling samt coach- och mentorsverksamhet.

Fotbollskommittén - Barn & ungdom

Fotbollskommittén - Barn & ungdom arbetar med frågor som rör barn- och ungdomsfotbollen. Bland annat hanteras frågor som; seriesättning, distriktsungdomsreglemente, dispenser och liknande.

Fotbollskommittén - Utbildning & fotbollsutveckling

Fotbollskommittén - Utbildning & fotbollsutveckling arbetar med frågor som bland annat rör utbildning, fotbollskoordinatorer och distriktslag.

Futsalutskott

Föreningskommittéen

Föreningskommittén arbetar med frågor som rör föreningsutveckling, jämställdhet, mångafald och landsbygdsutveckling. Idag driver vi ett projekt finansierat av Arvfonden som heter Fotbollgnistan.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén arbetar med frågor kopplade till tävlingsverksamheten och disciplinärenden.