Sluta dribbla. Passa bollen!

Det vet alla som engagerar sig i fotbollen att det är först när vi nyttjar hela lagets potential som vi blir långsiktiga vinnare. Det fungerar så på planen. Även den bäste måste förstå att inordna sig i ett fungerande lagspel. Ingen kan ensam dribbla sig igenom allt.

Nej, du måste helt enkelt lära dig att passa bollen.

Att lita på laget och dina medspelare, se möjligheten att tillsammans med de andra och lyfta helheten till en ny nivå.

Nu är det på allvar dags att ta med oss detta för oss fotbollskunniga självklara tänk in i klubbhuset, styrelserummet eller var vi nu än bedriver utvecklingsarbetet av fotbollen.

Vi måste öppna upp för fler att delta i arbetet. Det är avgörande att fotbollen därför blir en jämställd idrott på alla nivåer. Från styrelserummet ner till verksamheten. Det är ingen hemlighet att det länge varit män som dribblat och dribblat, somliga med viss framgång, jo, men kanske har vi lite för ofta missat chansen att lyfta hela laget, den fulla potentialen.

Rent matematiskt kan vi förstås jobba stenhårt, vilket vi ska, för att skapa jämställda organisationer och styrelser. Det är viktigt att vi har en rimlig representation av både kvinnor, män, äldre och yngre.

Men, det räcker inte. Väl där måste vi ändra på strukturen, vi måste se till att passa bollen. På allvar släppa in fler i arbetet. Låta yngre och kvinnor spela likvärdiga roller när viktiga beslut ska fattas. Vi måste lyhört lyssna och se hur ett nytt lagarbete kan skapa nya möjligheter och en långsiktigt bättre fotboll.

Insikten är egentligen ganska självklar: Fotbollen välkomnar alla. Oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, rik eller fattig.

Därför kommer vi från förbundet arbeta hårt med att just utmana oss själva i vardagen. Ska vi förändra strukturer är det i det dagliga arbetet vi måste ändra oss, steg för steg, möte för möte. Därför satsar vi resurser över tre år 2022, 2023 och 2024 på detta förändringsarbete i Norrbotten. Grunden är en omfattande kartläggning vi gjort och nu resulterat i totalt 82 aktiviteter som ska genomföras.

Det är ett omfattande och grundläggande arbete för att förändra vår kultur. Detta kommer att kräva ett fokuserat arbete i vardagen.

Vi inför därför nu ”jämställdhetschecken”, varje möte inom fotbollen ska inledas med att vi tittar på oss själva i rummet.

  • Hur många män och hur många kvinnor är vi nu?
  • Kunde vi ha bjudit in annorlunda?
  • Hur borde vi göra nästa gång?
  • Hur fungerade mötet?
  • Fick alla komma till tals på ett jämställt vis? Och, blev alla lyssnade till?

Det kan låta naivt, men det är exakt här utmaningen ligger. Det finns utmaningar att luckra upp försvarssystem på fotbollsplanen, här är utmaningen att förändra kultur och struktur som varit norm i decennier. Här måste vi tillsammans lyckas.

Vi inser att det finns svårigheter. Att det finns relationer och arbetssätt som kan vara svåra att förändra. Men, bara för att det är svårt kan vi inte rygga för utmaningen, det kännetecknar inte fotbollen att vara ängslig och räddhågsen. Vi har självklart både modet och handlingskraften att göra det på riktigt nu. Inte bara ”för syns skull”, utan på r i k t i g t.

Det är hög tid. Det är rent av övertid.

Vi ska bli en fullt ut jämställd fotboll i Norrbotten. Det är det självklara målet.

I mötesrummet börjar vi nu tillsammans den resan. I vardagen.

Därför är vår uppmaning till dig som engagerar dig i länets fotboll, låt oss lyfta vår fotbollsrörelse till en ny nivå tillsammans: Låt oss passa bollen!

 

Styrelsen, Norrbottens Fotbollförbund