Kallelse och spelare till läger Future team P06

Här kommer kallelse till NFF P06 ”Future team” som genomför läger 27 november i Piteå (Ballongen) Vad är ”Future team”? Definitionen av Future team enligt SvFF är enligt följande Future Team är en utvidgad landslagsverksamhet för unga spelare med senare fysisk mognad än genomsnittet. Syftet är att fånga upp talanger som har mycket god spelförståelse, bra teknik och mentala kvaliteter men som ännu inte kan konkurrera fysiskt. Satsningen är viktig för svensk fotbolls utveckling. Den är också i linje med den samlade idrottsrörelsens ambition att fler ska välja att idrotta längre. Vår uppfattning är också att den är mycket uppskattad av spelarna. Upplägget 27 november är enligt följande 09.00 träning 10.15 Paus, medtag egen dryck, frukt eller dylikt 10.45 Träning 12.00 Avslutning Vi önskar återkoppling snarast om ni inte har möjlighet att delta Distriktsförbundskaptener Per Jensen 070 633 78 27 Mattias Hjelte 070 313 51 45