Uppskjutna(inställda) aktiviteter i Januari 2022

Uppskjutna(inställda) aktiviteter januari 2022

Just nu efter Folkhälsomyndigheternas och SvFF beslut kring restrektioner tar vi och uppskjuter(inställer) alla aktviviteter där vi är samlade med flera deltagare från olika föreningar.

Alla länslagsläger och Futsalsammandrag, med flera lag,  är uppskjutna.

Enskilda matcher är möjliga 

se länk:

Uppdaterade riktlinjer för svensk fotboll - Organisation och samhälle