Om projektet

Tidigare fanns det fotboll i de flesta byar i Norrbotten. Under årens gång har fler och fler, tyvärr, lagt ner sina lag. För många barn och ungdomar är det en viktig faktor att fritidsaktiviteterna finns i närområdet. Idag har vi dock anpassade och flexiblare former för att kunna hålla liv en aktiv fotbollsverksamhet. Med hjälp av Fotbollsgnistan vill vi tända igång fotbollsglädjen som tidigare brann i hela Norrbotten.

Syfte och mål bakgrund

 • Förbättra folkhälsan för barn och ungdomar i landsbygden
 • Undvika storklubbar och sprida fotbollen över länet
 • Målet med projektet är att uppnå 24 stabila och aktiva föreningar i olika geografiska områden i Norrbottens län

 

 

 

Hur går det till?

 

Vi hjälper er att få ingång till verksamheten:

 • Erbjudande av skolbesök
 • Ledning av första träningar
 • Hjälp vid ledarrekrytering
 • Introduktionsutbildning för nya ledare
 • Gratis fotbollsmaterial

 

Organisera verksamheten: 

 • Vi kopplar ihop er med befintlig förening eller hjälper till att sätta igång en ny
 • Utbildar och processleder föreningen
 • Erbjuder mallar och material för enklare styrelsearbete
 • Hjälper till för vidareutveckling av verksamheten 
 • Deltar på organisationsträffar
 • Utbildar ledare i föreningen inom fotbollens material
 • Stöttar utvärderingsarbetet