Projektstöd IF

Föreningar kan söka ”Projektstöd IF” för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline och kan närmast liknas vid det som tidigare hette Idrottslyftet.

Fotbollsföreningar kan ansöka om medel från Norrbottens FF, i år har två huvudområden som ni kan ansöka inom. 

1) Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Målgruppen: Ska vara ungdomar i åldern 13-20 år

Inriktning
Att få föreningarna att ändra struktur och kultur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten

Projekt ska beviljas för att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

2) Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Målgruppen: Ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt ska beviljas för:

 • Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med
  utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Medelshantering i IdrottOnline

Ansökan och återrapportering gällande projektstöd görs i IdrottOnline (under fliken "Idrottsmedel").

Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:

 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här.
 2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
 3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsanvarig skicka in ansökan och måste då också vara registrerad i medlemsregistret.

Ansökan och beslut:
För att få ett snabbt beslut från NFF bör ni ansöka så snart som möjligt. Kom ihåg att fylla i önskat start- och slutdatum för ert projekt på ansökan. 

Observera att:

 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari får ej beviljas nya medel.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.
 • 31 oktober 2021 Senast detta datum måste samtliga beviljade projekt vara godkända för utbetalning i Idrottsmedelapplikationen. Återstående medel kan därefter inte nyttjas.

Teknisk support:
Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor