Utbildningsstegen för domare

Domarutbildningens olika steg Din domarkarriär kan du antingen inleda genom att döma barn- och ungdomsfotboll eller genom att döma seniorer som distriktsdomare. Oavsett vilken väg du väljer är du välkommen till en förhoppningsvis lång och utvecklande domarkarriär!

Börja döma

När en blivande domare skall gå sin första utbildning kan den välja mellan Föreningsdomarutbildning och Steg 1. Föreningsdomarutbildningarna arrangeras av föreningar, kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta ett utbildningstillfälle. Steg 1 arrangeras i distriktfotbollförbundets regi.

Föreningsdomarutbildning

Krav på förkunskaper: Inga krav på förkunskaper. I vissa distrikt finns en nedre åldersgräns.

Ger behörighet för: Att döma all barn- och ungdomsfotboll. 

Föreningsdomare är en benämning på de tjejer och killar som dömer 3mot3, 5mot5 och 7mot7 och 9mot9 (till och med 14 år) hemma i sin förening.

 

Steg 1

Krav på förkunskaper: Inga formella krav på förkunskaper. I vissa distrikt finns en nedre åldersgräns.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 6 Herr och Division 3 Dam samt vara assisterande domare i högst Division 4 Herr och Division 2 Dam.

För domare med tidigare erfarenhet som ska döma ungdomsfotboll upp till 11 mot 11 samt ev. seniorfotboll som assisterande eller domare.

Nästa steg

Efter att ha genomfört Steg 1 kan en domare bli uttagen till Steg 2, Steg 3, Steg 4, Steg 4 AD respektive Steg 5. Här nedanför kan du läsa om vilken domarbehörighet de olika utbildningarna ger.

Behörighet och klassificering
Viktigt att notera är att godkänd stegutbildning ger domaren möjlighet att få döma på högre nivå (= behörighet), men inte nödvändigtvis innebär att domaren faktiskt får göra det (= klassificering). Huruvida domaren blir uppklassificerad beror bland annat på hur väl godkänd domaren blir på sin stegutbildning, samt på vilken konkurrens som råder. Ansvarig för beslut om klassificering är Svenska Fotbollförbundets domarkommitté.

Steg 2

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 1 och bedömts vara lämplig av sitt distrikt.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 4 Herr respektive Division 1 Dam, samt vara assisterande domare i högst Division 2 Herr respektive Elitettan.

Steg 3

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2, samt bedömts vara lämplig av sitt distrikt och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 2 Herr respektive Elitettan, samt vara assisterande domare i högst Div 1 herr resp Damallsvenskan.

Steg 4

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3, samt bedömts vara lämplig av sin regioncoach och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 1 Herr respektive internationella dammatcher.

Steg 4 AD

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3, samt vara klassificerad som regiondomare och bedömts vara lämplig av SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att vara assisterande domare i högst internationella herr- respektive dammatcher.

Steg 5

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 4, samt bedömts vara lämplig av coachen i Division 1 och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst internationella herrmatcher