DOMARUTBILDNINGAR 2020

2020 års domarutbildningar kommer att ske enligt följande;

Grundutbildning steg 1

2020 års grundutbildning för att bli nya distriktsdomare i senior och ungdomsserierna sker enligt nedan. Samtliga intresserade är välkomna till denna utbildning. Min. krav är att man är eller fyller 16 år under 2010, samt behärskar svenska språket. Vi har dock utbildat många unga domare där det ibland kan bli problem med resor till och från match, därför ser vi gärna att nytillkomna är 18 år. Vi ser också mycket gärna att fler tjejer anmäler sig till denna utbildning. Även har vi stort behov av nya domare i Malmfälten främst Kiruna och även Gällivare/Malmberget. Om stort intresse finns där kan möjligen bli en ytterligare kurs hållas där. Till utbildningen tillhör också att döma några praktikmatcher vilket preliminärt blir 1–2 maj.

18–19 april.  Steg 1 utbildning i Luleå. Anmälan till kursen ska ske på NFF hemsida under aktuella domarutbildningar.

Fortbildningskurser

Obligatoriska fortbildningskurserna för samtliga distriktsdomare för att behålla sin domarstatus. Anmälan till kurserna ska ske på NFF hemsida under aktuella domarutbildningar enligt nedan.

25–26 jan.    Div 4 domarkurs i Luleå. Enbart för klassificerade div. 4 domare herr. Anmälan ska inte ske till denna kurs. C4 coachen kallar till denna utbildning.

8–9 feb.        Fortbildningskurs i Luleå. Avsedd i första hand för domare i Luleå/Boden/ Kalix/Tornedalen/Malmfälten. Anmälan på hemsidan måste ske.

15–16 feb.    Fortbildningskurs i Piteå. Avsedd i första hand för domare i Piteå/Älvsbyn. Anmälan på hemsidan måste ske.

29/2–1/3      Fortbildningskurs i Luleå. Denna kurs är ett reservdatum för de som inte kunnat gå annan fortbildningskurs. Anmälan till denna kurs kommer inte att vara öppen förrän två veckor innan kursen. Meddela innan på mail till sturew111@gmail.com om ni inte kan gå ordinarie kurs.

Klubbinstruktörutbildning

Utbildning för nya och tidigare utbildade klubbinstruktörer. Klubbinstruktörerna ansvarar för utbildning av ungdomsdomare i föreningarna. Ingen domarbakgrund krävs utan övriga intresserade föreningsmänniskor kan delta i denna kurs och utbilda sina ungdomsdomare i föreningen.

28 mars           KI-utbildning och fortbildning i Luleå.Anmälan på hemsidan under aktuella domarutbildningar måste ske.

Frågor:             Sture Wiklund Mail: sturew111@gmail.com

NFF/ Domarkommittén

Visa alla nyheter