Etik & Moral

Under fotbollssäsongen 2003 ökade antalet bestraffningsärenden inom den Norrbottniska fotbollen drastiskt. 2004 visade en nedgång men tendensen 2005 är att bestraffningarna ökar igen.
Detta är naturligtvis ett problem där alla inblandade, spelare, ledare och domare får ta sin del av ansvaret. Orsaken går alltså inte att hitta hos någon enskild grupp.
Fotbollens regelverk, straffsatser och tolkningen av dessa måste klargöras och framförallt accepteras för att vi ska komma till rätta med problemet.
Domaren är den som oftast är utsatt och hamnar i fokus. Detta är lika vanligt i senior- som i ungdomsfotbollen. I de allra flesta matcher gör domaren misstag, ingen är ofelbar, och detta liksom att spelarna slår ett felpass eller missar en brytning måste vi alla inom fotbollen lära oss att acceptera.
Nu tar Norrbottens Fotbollsförbund krafttag mot detta och har beslutat att starta processen "Justare fotboll", ett arbetsmaterial som ska informera spelare, ledare, föräldrar, domare och övriga inom fotbollsfamiljen om det ansvar som åligger var och en inom NFF:s fotbollsverksamhet.