Utbildningläger P06 2020

Pojkar -06 kommer ha utbildningsläger på 5 orter i Norrbotten under våren(maj-juni)

DFK Per J-N och Mattias H vill att så många intresserade som möjligt anmäler sig till detta

Info och Planering