Distriktslagsläger för pojkar 2005 i Piteå 21 Mars

P05 har Distriktslagsläger i Piteå, Air-Dome Lördag 21 mars.

DFK Peter och Rikard delger info om tider och uttagna spelare samt ett informationsbrev

Kallelse 21 mars Uttagna Spelare

Informationsbrev Spelare och ledare