Planering för P05 för våren 2019

DFK:arna P05 Peter och Rikard informerar om datum för utbildningsläger samt annan info

Säsongsplanering P05

Utbildningsläger-fördelning av spelare orter