Distriktsläger(Match) för P03 19 jan inför DUT

P03 har Matchläger 19 jan i Arcushallen inför DUT(31 jan-2 feb)

Kallelsen 19 jan  Spelartrupp P03