Utbildningsläger för F06 November 2020

Under november erbjuder DFK Anders och Anna 1 heldagsläger för alla intresserade spelare i antingen Piteå eller Luleå. I infobreven ser ni var ni ska anmäla er

Kostnad 50 kr/spelare medtag egen matsäck

Allmänt Infobrev

Info läger i Arcus 8 nov Info Läger i Air-Dome 14 nov

Anmälningslänk: Piteå 14 nov   Arcus 8 Nov