Planering för Flickor -06 Våren 2020

DFK Anders och Anna har planerat vårens alla Utbildningsläger för F-06.

Läs i dokumnetet var alla spelare ska anmäla sig. Viktigt att alla spelare anmäler sig till rätt orter. Anmälan på NFF hemsida under spelarutbildning Länk till anmälan:

Uppdatering av orter och datum har skett se bilaga

Planering läger Läns F06 NY