Distriktsläger för F05 9 feb i Arcushallen

DFK Johanna och Jessica kallar till en första distriktssamling i Luleå, Arcushallen Söndag 9 februari.

Uttagna Spelare F05  Kallelse med Tider

De har skrivit ett informationsbrev till alla ledare/tränare och spelare inför kommande samlingar Informationsbrev