Stadgar antagna vid årsmötet 25 februari 2017

Norrbottens Fotbollförbunds stadgar beslutade vid årsmötet den 25 februari 2017