Justerat protokoll för Representantskapsmötet 2018. Protokoll med bilagor har skickats ut via e-post till föreningarna.