Justerat protokoll för Representantskapsmötet 2016. Protokoll med bilagor har skickats ut via e-post till föreningarna.