Domarutbildningar 2017

Ordinarie domarutbildningar är avslutade för 2017.

En kompletterande steg 1 (grundutbildning) kommer att genomföras 29-30 juli i Luleå.

Utbildning för blivande distriktsdomare på seniornivå. Minimiålder att vara/bli minst 16 år.

Kursen genomförs på Scandic Hotel i Luleå och startar kl. 09.00 lördag 29 juli. Anmälan gör du här.

Domarutbildningar 2017

Alla domarutbildningar är avslutade för 2017.

Finns intresse för ytterligare grundutbildning (steg1) till distriktsdomare så kan en sådan ordnas om minst fem deltagare anmäler sitt intresse.

Intresseanmälan kan göras till Sture Wiklund, e-post: sturew111@gmail.com

NFF/ Domarkommitté

Visa alla nyheter