Domarutbildningar 2017

Alla domarutbildningar är avslutade för 2017.

Finns intresse för ytterligare grundutbildning (steg1) till distriktsdomare så kan en sådan ordnas om minst fem deltagare anmäler sitt intresse.

Intresseanmälan kan göras till Sture Wiklund, e-post: sturew111@gmail.com

NFF/ Domarkommitté

Visa alla nyheter