Nya nationella spelformer

Här presenteras Svenska Fotbollförbundets rekommenderade spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse

Tidsplanen för införande och implementering av nya spelformer är följande förutsatt att beslut fattas enligt förslaget.

 • 2017: Önskvärt att så många distrikt som möjligt prövar de nya nationella spelformerna i så stor utsträckning som möjligt.
 • 2018: Genomförande under starka rekommendationer. Vid Norrbottens Fotbollförbunds Representantskap 2017 beslutades att Nationella spelformerna införs i distriktets seriespel 2018.
 • 2019: Nationella spelformerna gäller för hela landet.

Mer om de nya nationella spelformerna

Bakgrund, syfte och mål
Nedan finns dokumentet som beskriver arbetet bakom förslaget till nya nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen.

Nya nationella spelformer - bakgrund

3 mot 3

5 mot 5

7 mot 7

9 mot 9

11 mot 11

Anvisning gällande att kora segrare i tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade i november 2015 att införa ett förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år - såväl vad avser föreningsarrangerade tävlingar (cuper) som SDF-tävlingar (NFF). Tävlingsbestämmelserna (TB) föreskriver att det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.

Brev till SDF den 5 maj 2017

Förtydliganden kring förbud att kora slutsegrare

Dispensblankett ungdom

Blankett för dispensansökan ungdomsspelare hittar du här

Så här börjar vi

5-mannafotboll

Så här börjar vi…

5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Den ska genomföras enkelt och positivt. 5-manna utomhus är fotboll på barnens villkor.

Möjligheter till fler planer…
Flera får spela mer…
Roligare med mer bollkontakt…

Nedanstående tankar bör genomsyra ledares och föräldrars sätt att agera vid träningar och matcher.

 • Det ska var positiva tongångar runt en 5-mannamatch.
 • Spelarna får pröva att spela på olika platser i laget.
 • Spelarna får spela lika mycket.
 • Varje spelare får möjlighet till mer bollkontakt.
 • Med 5-mannalag finns det möjlighet att bilda fler lag.
 • Mindre planstorlek gör att det kommer att finnas fler planer att utnyttja.
 • Ytor som man tidigare ej kunnat använda för spel blir bra 5-mannaplaner.
 • Enkelheten skall genomsyra denna verksamhet.
 • Planerna behöver ej kritas utan det går utmärkt att använda koner.
 • Finns det ej befintliga mål kan man hitta enkla lösningar t.ex. stora koner.
 • Kom ihåg att det inte är vi vuxna som skall spela utan det är fotboll på barnens villkor.

Leka och spela
Spela, lek och lär ska vara mottot för all barn- och ungdomsfotboll. Det är dock viktigt att matcher spelas som ett stimulerande led i utbildningen.

7-9 år
5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra ledares och föräldrars sätt att agera vid träningar och matcher. Planer, mål och linjer som används vid träning och match kan vara enkla lösningar (hemsnickrade mål, enkla konmål, linjer utstakade av koner). Ramar för 5-manna utomhus i korta drag:

 • Matcher spelas i max 5-mannalag.
 • Barnen skall leka fotboll.
 • Alla spelare måste använda benskydd.
 • Bollstorlek 3.
 • Målstorlek 2 x 3 m som rekommendation - ej större. Enklare lösningar tillåtna.
 • Planstorlek 30-40 m x 20-25 m.
 • Linjer kritade eller med koner.
 • Straffområde behövs ej. Vid eventuell straff, avstånd 6 m.
 • Frisparkar är direkta. Avstånd 5 m.
 • Vid inspark får målvakten välja att starta spelet med inspark på liggande boll alternativt att kasta eller rulla ut bollen.
 • När målvakten i spel fångat bollen får målvakten endast kasta eller rulla ut bollen i spel igen.
 • Inga serietabeller.
 • Vi rekommenderar max 5 avbytare per match. Vid fler spelare - anmäl ett lag till.
 • Domaren kan vara förälder, ledare eller ungdomsspelare.
 • Speltiden vid enstaka matcher 2 x 12 min första året och sedan 2 x 20 min. SvFF rekommenderar dock att spela i sammandragsform i närområdet under en dag med 2-4 matcher. Sammanlagd speltid bör då ej överstiga 1,5 tim.
 • Deltagandet i cupturneringar skall vara begränsat och ske inom distriktet eller i närområdet. Deltagande i cupturnering i närområdet men i angränsande distrikt måste alltid godkännas av det egna distriktsförbundet. Cupturneringen genomförs över en dag med 3-4 matcher per lag och utan slutsegrare, alltså inga tabeller.

Det är viktigt att alla barn:

 • Får spela lika mycket i matchen.
 • Får turas om att starta matcherna.
 • Får spela på olika platser i laget.
 • Får turas om att vara lagkapten.

Tips!
Föreningen kan starta sin 5-manna fotboll utomhus med en "Kick-off-dag" för ledare och föräldrar. Ta gärna hjälp av SISU Idrottsutbildarna inför er Kick-off.

Exempel på innehåll:

 • Föreningen går igenom sitt upplägg för barn- och ungdomsfotbollen.
 • Utbildning i "Träna och leda små lirare"
 • Dela ut "Fotbollens spela, lek och lär". Diskutera hur Ni tillsammans vill arbeta med Svenska Fotbollförbundets mål och riktlinjer för barn- och ungdomsfotbo
Visa alla nyheter