Kallelse till Länslagsläger 22 juni

Kallelse till förberedande läger inför Elitlägret i Halmstad hittar du här och truppen här