DOMARUTBILDNINGAR 2020

Alla fortbildningskurser är nu avslutade. Återstår steg 1 utbildning enligt nedan.

Grundutbildning steg 1

2020 års grundutbildning för att bli nya distriktsdomare i senior och ungdomsserierna sker enligt nedan. Samtliga intresserade är välkomna till denna utbildning. Min. krav är att man är eller fyller 16 år under 2020, samt behärskar svenska språket. Vi har dock utbildat många unga domare där det ibland kan bli problem med resor till och från match, därför ser vi gärna att nytillkomna är 18 år. Vi ser också mycket gärna att fler tjejer anmäler sig till denna utbildning. Även har vi stort behov av nya domare i Malmfälten främst Kiruna och även Gällivare/Malmberget.

25-26/7  Steg 1 utbildning i Luleå. Anmälan till kursen ska ske på NFF hemsida under aktuella domarutbildningar. Praktikmatcher blir preliminärt en av dagarna 31/7-2/8 

Frågor: Sture Wiklund Mail: sturew111@gmail.com

NFF/ Domarkommittén