Nya riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i Norrbotten 2020

Norrbottens Fotbollförbunds styrelse har utifrån Folkhälsomyndighetens och SvFF:s senaste direktiv 16 april beslutat att matcher, träningsmatcher och tävlingar nu kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002 och senare, medan beslut sedan tidigare gäller att inga tävlings- och träningsmatcher för vuxna spelas tillsvidare.

Planerad start för barn- och ungdomstävlingar är 23 maj 2020. Lottningar för seriespel och COOP Norrbotten Cup på barn- och ungdomssidan kommuniceras ut inom kort. Inga matcher utanför länsgränsen tillåts. Distriktslagsverksamheten startar upp igen.

Norrbottens Fotbollförbund kommer tillsvidare visa en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en barn- och ungdomsmatch p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom och förutsätter att föreningar visar förståelse och respekterar detta.

Vid genomförande av träningar och matcher gäller följande:

• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar (48 timmar) efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

• Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.

• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter, såväl vid träning som match.

• Vid matcher mot långväga gäster säkerställer hemmalaget att bortalaget har tillgång till omklädningsrum och dusch. Gärna flera rum så att fysisk kontakt undviks alternativt begränsa antalet personer i omklädningsrummet som vistas där samtidigt.

• trängsel mellan människor på anläggningen undviks.

• I samband med match hälsar lagen på varandra och domaren, tackar varandra efter match, dock inte med handskakning.

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare. Information på hemsida, sociala media etc, anslag på anläggningen med budskapet ingen publik på matchen.

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tillsvidare. Enligt Polismyndigheten ska i begreppet "deltagare" inräknas publik, men däremot inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva omprövas och uppdateras.