Klubbinstruktörsutbildning -Utbildning av Föreningsdomare

Nu erbjuder NFF:s Domarkommitté utbildning för Klubbinstruktörer som sedan kan utbilda Föreningsdomare - 28 Mars i Luleå.

Info om utbildningen

Anmälan