Information SM-F17 2020

Information från SvFF angående spel i SM F-17 2020:

  • Samma upplägg som 2019 med regionala seriespel och slutspel
  • Fri anmälan
  • Prel. sista anmälningsdag 15 januari (om särskilda skäl föreligger kan anmälningstiden förlängas)
  • Kombinerade lag med maximalt 2 föreningar
  • En förening kan anmäla två lag utifrån vissa principer
  • Föreningar får delta med tre överåriga spelare som under kalenderåret fyller högst 18 år. Två av dessa får vara utespelare.