Dags att söka till gymnasiet - Nationell Idrottsutbildning Fotboll

Nu finns möjlighet att söka till Svenska Fotbollförbundets nationella godkända idrottsutbildningar, NIU, exempelvis i Luleå.

Sista ansökningsdag 1 december 2019.

Ansök här

NIU är en nationell utbildningsform där bl.a. antagningsförfarandet regleras och skall ske inom vissa bestämda ramar. Antagningen till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida), men först
när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-fotbollsgymnasium.