Länslagsläger för P02(P16) i Arcus 11 November

Läger inför DUT för P02 i Arcushallen Söndag 11 November

Kallelsen och Spelar truppen