Distriktslag flickor 2001

Kallelsen till slutspelet i Cup Kommunal flickor 2001 i Arcushallen, Luleå 9-11 februari 2018 hittar du här