Informationsträff med Pia Sundhage 9/2 i Arcus

Välkomna på en intressant Information av Pia Sundhage(Förbundskapten Flick) i Arcushallen   Fredag 9 Februari kl 20.00.

OBS ! Ingen anmälan Läs Infoblad