Fotbollskoordinator i föreningen 2018

Nu kan föreningar i distriktet söka stöd via Norrbottens Fotbollförbund (Idrottslyftsmedel) för en Fotbollskoordinator i föreningen.

Uppdraget som Fotbollskoordinator går i korthet ut på att:

  • Inventera utbildningsläget bland samtliga barn- och ungdomsledare i föreningen. Uppmana de som inte har någon utbildning att anmäla sig till en första utbildning. Uppmuntra de som genomgått tidigare utbildningar att vidareutbilda sig.
  • Starta upp arbete i föreningen med en Spelarutbildningsplan och implementera denna utifrån SvFF:s material. Om det redan finns en Spelarutbildningsplan, uppdatera denna och följa upp att den efterlevs.
  • Vara ute i föreningens verksamhet 2-3 kvällar per vecka under säsong. Observera, hjälpa, återkoppla och guida – men också genom goda exempel leda någon träning då och då.

Ansvariga som stöd och bollplank till samtliga Fotbollskoordinatorer i Norrbotten är våra Spelarutbildare (SU) Lars Brolla Svensson och Kenth Wärja.

När ansökningstiden gått ut kommer vi att bevilja max åtta föreningar i distriktet stöd för Fotbollskoordinator i Föreningen 2018. När urvalet av föreningar är gjort och föreningen presenterat ett namn som uppfyller krav på rätt utbildning och erfarenhet beviljas föreningen ett ekonomist stöd på 15 000 kr. Vid säsongens slut efter kontinuerlig uppföljning av våra Spelarutbildare (SU), beviljas ytterligare ekonomiskt stöd till föreningen på 15 000 kr förutsatt att arbetet genomförts enligt projektbeskrivning nedan.

Här gör du föreningens ansökan senast 15 februari 2018

Projektbeskrivning - Fotbollskoordinator i förening

Frågor?

Andreas Eriksson 070-232 88 38

Per-Håkan Taavo 070-667 00 55