Att kora segrare i tävlingsverksamhet för barn

Vid Representantskapet den 1 december förändrades regeln om förbud mot att kora segrare i cuper för barn- och ungdomar. Bl.a. togs möjligheten att söka dispens från förbudet bort.
Förbundsstyrelsen (FS) fick Representantskapets uppdrag att bl.a. definiera vad som avses med internationellt deltagande enligt det nya regelverket. Bifogat finner ni de justerade anvisningar som FS tagit fram där det bl.a. framgår vad SvFF definierar som cuper med internationellt deltagande (cupen har ett eller flera deltagande lag från annat nationsförbund). Notera också, som framgår av anvisningarna, att dispensförfarandet är borttaget och att det därför åligger SDF att löpande kontrollera att kravet efterlevs när SDF ger tillstånd till cuper.
I övrigt beslutade FS den 14 december att frågan om möjlighet att reglera krav rörande barn- och ungdomscupers fair play-aktiviteter, samt frågan om att begränsa svenska lags deltagande i internationella turneringar enligt yrkandet vid Representantskapsmötet från Skånes FF ska återkomma till styrelsens möte i april 2018.

Anvisning cupsegrare