Domarutbildningar

Grundutbildning, steg1 för blivande distriktsdomare kommer att genomföras 25-26 mars i Piteå samt 1-2 april i Luleå.

Denna utbildning riktar sig till de som vill döma 11-manna seniorfotboll. Utbildning på annan ort kan bli aktuell vid flertalet intresserade. Nya domare behövs ständigt, varje nytt år sker ett bortfall av domare p g a flytt, studier, åldersskäl m m.

Föreningarna har ett stort ansvar att pusha sina medlemmar/spelare/ledare så att vi blir fler domare, detta för att hålla ner kostnader med annars långa reseavstånd och därmed dyra domarkostnader.

Utbildningen riktar sig till ungdomar som helst har eller fyller 16 år detta år, samt till alla andra fotbollsintresserade som vill fortsätta som domare inom fotbollsfamiljen. Särskilt fler tjejer är välkomna.

Utbildningen är starkt subventionerad till en kostnad på 850 kr, lämpligen om det är ungdomar som utbildar sig kanske föreningen kan hjälpa till med den kostnaden.

Anmälan gör du här på NFF:s hemsida under domare och aktuella utbildningar eller följer länken nedan.

Att vara domare innebär inte bara att vara matchledare utan att också komma in en trevlig gemenskap!

Norrbottens Fotbollförbund, Domarkommittén

http://norrbotten.svenskfotboll.se/domare/aktuella-domarutbildningar/