Årsmöte 3 mars 2018

Norrbottens Fotbollförbund kommer att genomföra 2017 års årsmöte Lördag den 3 mars kl. 13.00 på Scandic Hotel, Luleå. Fullmaktsregistrering påbörjas från och med kl. 12.30.

Handlingar inför årsmötet skickas ut till medlemsföreningarna via e-post 16 februari 2018.

Distriktslag flickor 2001

Kallelsen till slutspelet i Cup Kommunal flickor 2001 i Arcushallen, Luleå 9-11 februari 2018 hittar du här

Slutspel i DUT för P-01 9-11 feb i Arcus

Norrbottens P-01 är framme i slutspel i Distriktsungdomsturneringarna och spelar 9-11 feb i Arcushallen mot Västerbotten och Medelpad.

Kallelsen och Truppen

Informationsträff med Pia Sundhage 9/2 i Arcus

Välkomna på en intressant Information av Pia Sundhage(Förbundskapten Flick) i Arcushallen   Fredag 9 Februari kl 20.00.

OBS ! Ingen anmälan Läs Infoblad

Distriktslag pojkar 2003

Kallelsen till Distriktslagsläger pojkar 2003 i Arcushallen, Luleå den 3 februari 2018 hittar du här

Kallade spelare

C-Diplom i Arvidsjaur

C-Diplom i Arvidsjaur med Start 10 feb.

Utbildningen är på 1+1 dag

Välkommen med anmälan ! Se Länk

Att kora segrare i tävlingsverksamhet för barn

Vid Representantskapet den 1 december förändrades regeln om förbud mot att kora segrare i cuper för barn- och ungdomar. Bl.a. togs möjligheten att söka dispens från förbudet bort.
Förbundsstyrelsen (FS) fick Representantskapets uppdrag att bl.a. definiera vad som avses med internationellt deltagande enligt det nya regelverket. Bifogat finner ni de justerade anvisningar som FS tagit fram där det bl.a. framgår vad SvFF definierar som cuper med internationellt deltagande (cupen har ett eller flera deltagande lag från annat nationsförbund). Notera också, som framgår av anvisningarna, att dispensförfarandet är borttaget och att det därför åligger SDF att löpande kontrollera att kravet efterlevs när SDF ger tillstånd till cuper.
I övrigt beslutade FS den 14 december att frågan om möjlighet att reglera krav rörande barn- och ungdomscupers fair play-aktiviteter, samt frågan om att begränsa svenska lags deltagande i internationella turneringar enligt yrkandet vid Representantskapsmötet från Skånes FF ska återkomma till styrelsens möte i april 2018.

Anvisning cupsegrare

Distriktslag flickor 2001

Kallelsen till Distriktsläger för flickor 2001 i Arcushallen, Luleå 19 Januari 2018 hittar du här

Futsal DM-Seniorer

Inbjudan till Futsal DM för seniorer 2018.

Spelplats: Herrar-Boden och Damer-Kalix

Fotbollskoordinator i föreningen 2018

Nu kan föreningar i distriktet söka stöd via Norrbottens Fotbollförbund (Idrottslyftsmedel) för en Fotbollskoordinator i föreningen.

Uppdraget som Fotbollskoordinator går i korthet ut på att:

  • Inventera utbildningsläget bland samtliga barn- och ungdomsledare i föreningen. Uppmana de som inte har någon utbildning att anmäla sig till en första utbildning. Uppmuntra de som genomgått tidigare utbildningar att vidareutbilda sig.
  • Starta upp arbete i föreningen med en Spelarutbildningsplan och implementera denna utifrån SvFF:s material. Om det redan finns en Spelarutbildningsplan, uppdatera denna och följa upp att den efterlevs.
  • Vara ute i föreningens verksamhet 2-3 kvällar per vecka under säsong. Observera, hjälpa, återkoppla och guida – men också genom goda exempel leda någon träning då och då.

Ansvariga som stöd och bollplank till samtliga Fotbollskoordinatorer i Norrbotten är våra Spelarutbildare (SU) Lars Brolla Svensson och Kenth Wärja.

När ansökningstiden gått ut kommer vi att bevilja max åtta föreningar i distriktet stöd för Fotbollskoordinator i Föreningen 2018. När urvalet av föreningar är gjort och föreningen presenterat ett namn som uppfyller krav på rätt utbildning och erfarenhet beviljas föreningen ett ekonomist stöd på 15 000 kr. Vid säsongens slut efter kontinuerlig uppföljning av våra Spelarutbildare (SU), beviljas ytterligare ekonomiskt stöd till föreningen på 15 000 kr förutsatt att arbetet genomförts enligt projektbeskrivning nedan.

Här gör du föreningens ansökan senast 15 februari 2018

Projektbeskrivning - Fotbollskoordinator i förening

Frågor?

Andreas Eriksson 070-232 88 38

Per-Håkan Taavo 070-667 00 55

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter