Att kora segrare i tävlingsverksamhet för barn

Vid Representantskapet den 1 december förändrades regeln om förbud mot att kora segrare i cuper för barn- och ungdomar. Bl.a. togs möjligheten att söka dispens från förbudet bort.
Förbundsstyrelsen (FS) fick Representantskapets uppdrag att bl.a. definiera vad som avses med internationellt deltagande enligt det nya regelverket. Bifogat finner ni de justerade anvisningar som FS tagit fram där det bl.a. framgår vad SvFF definierar som cuper med internationellt deltagande (cupen har ett eller flera deltagande lag från annat nationsförbund). Notera också, som framgår av anvisningarna, att dispensförfarandet är borttaget och att det därför åligger SDF att löpande kontrollera att kravet efterlevs när SDF ger tillstånd till cuper.
I övrigt beslutade FS den 14 december att frågan om möjlighet att reglera krav rörande barn- och ungdomscupers fair play-aktiviteter, samt frågan om att begränsa svenska lags deltagande i internationella turneringar enligt yrkandet vid Representantskapsmötet från Skånes FF ska återkomma till styrelsens möte i april 2018.

Anvisning cupsegrare

Distriktslag flickor 2001

Kallelsen till Distriktsläger för flickor 2001 i Arcushallen, Luleå 19 Januari 2018 hittar du här

Futsal DM-Seniorer

Inbjudan till Futsal DM för seniorer 2018.

Spelplats: Herrar-Boden och Damer-Kalix

Fotbollskoordinator i föreningen 2018

Nu kan föreningar i distriktet söka stöd via Norrbottens Fotbollförbund (Idrottslyftsmedel) för en Fotbollskoordinator i föreningen.

Uppdraget som Fotbollskoordinator går i korthet ut på att:

  • Inventera utbildningsläget bland samtliga barn- och ungdomsledare i föreningen. Uppmana de som inte har någon utbildning att anmäla sig till en första utbildning. Uppmuntra de som genomgått tidigare utbildningar att vidareutbilda sig.
  • Starta upp arbete i föreningen med en Spelarutbildningsplan och implementera denna utifrån SvFF:s material. Om det redan finns en Spelarutbildningsplan, uppdatera denna och följa upp att den efterlevs.
  • Vara ute i föreningens verksamhet 2-3 kvällar per vecka under säsong. Observera, hjälpa, återkoppla och guida – men också genom goda exempel leda någon träning då och då.

Ansvariga som stöd och bollplank till samtliga Fotbollskoordinatorer i Norrbotten är våra Spelarutbildare (SU) Lars Brolla Svensson och Kenth Wärja.

När ansökningstiden gått ut kommer vi att bevilja max åtta föreningar i distriktet stöd för Fotbollskoordinator i Föreningen 2018. När urvalet av föreningar är gjort och föreningen presenterat ett namn som uppfyller krav på rätt utbildning och erfarenhet beviljas föreningen ett ekonomist stöd på 15 000 kr. Vid säsongens slut efter kontinuerlig uppföljning av våra Spelarutbildare (SU), beviljas ytterligare ekonomiskt stöd till föreningen på 15 000 kr förutsatt att arbetet genomförts enligt projektbeskrivning nedan.

Här gör du föreningens ansökan senast 15 februari 2018

Projektbeskrivning - Fotbollskoordinator i förening

Frågor?

Andreas Eriksson 070-232 88 38

Per-Håkan Taavo 070-667 00 55

Länslagsläger 2-4 feb för P02

Matchläger för P02 2-4 feb i Arcus . Akademi Cup för U-17

Kallelsen och Spelatrupp

Extra Representantskapet: fler ersättare - men vid tre tillfällen

På tisdagskvällen 9 januari 2018 beslutade Svenska Fotbollförbundets extra Representantskapsmöte att ändra det beslut som togs på det ordinarie Representantskapsmötet 1 december 2017 om att införa ett avbytarsystem med flygande byten, i division 2-3 herrar samt division 1 damer.

Det nya beslutet, som Förbundsstyrelsen föreslagit det extra Representantskapet, innebär att antalet ersättare utökas från tre till fem i berörda serier, men att det ska vara samma ersättarsystem som tidigare, d.v.s. inga flygande byten. Dessutom beslutades att byten får ske vid tre tillfällen under pågående spel, halvtid undantaget

Anmälan till Herrar Div 5 och Damer Div.4 2018

Nu finns det möjlighet att anmäla era föreningar till Herrar Div 5 och Damer Div.4

De lag som deltagit tidigare kan gå in i fogis och anmäla sig.

Nya lag mailar kansliet@norrbottensff.bd.se för anmälan

Välkommen med anmälan !!

B-Ungdom i Piteå 20 jan

Nu finns möjlighet att anmäla sig till Tränarutbildning B-umgdom i Piteå

Utbildningen riktar sig mot tränare för åldrarna 12-19 år

Se Länk

Distriktsläger Flickor - 01 13/1-18

Kallelsen till Distriktslagsläger/Matchläger Flickor-01 i Luleå den 13 januari 2018

Hittar du Här

Distriktläger för Flickor-03

Kallelsen till Distriktsläger för F-03 i Luleå-Arcus 14 Januari 2018 Se Länk

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter