Spelformsutbildning webben Tisdag 2 Juni

Välkomna till Webbutbildning (finns platser kvar)

Spelformen 3 mot 3 och 5 mot 5 , 2 juni kl 18.00-ca 20.30.

Uppkoppling via

https://adv.ucs.ricoh.com/meet/45496114

Läs mer:

Ikväll ska ni se en del filmer under utbildningen (spelformer 3 mot 3 och 5 mot 5)

Gå in på denna sida och ha den öppen så får ni information om vad ni ska se på

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/svffs-spelarutbildningsplan/utbildning/

Gå in på SvFF Spelarutbildning-Utbildning-Spelformsutbildning 3 mot 3 och 5 mot 5

Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet

Uppdaterad: 29 maj 14.00:
Svenska Fotbollförbundet har idag uppdaterat sina riktlinjer för svensk fotboll under coronaepidemin. Vid presskonferens med Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelades fredag 29 maj att de allmänna råden till idrotten ändras från och med den 14 juni. Detta gör det möjligt att starta upp tävlingsverksamheten för svensk seniorfotboll. FHM aviserade samtidigt vid presskonferensen att uppdaterade riktlinjer för resor kan komma under den kommande veckan varför även SvFF:s riktlinjer kan komma att uppdateras ytterligare.

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar. Samtidigt är det viktigt att den lokala verksamhet som ändå kan bedrivas fortsätter – det är också av betydelse för folkhälsan.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Riktlinjedokumentet nedan senast uppdaterat 29 maj 14.00.

Läs SvFF:s uppdaterade beslut, riktlinjer och råd här (pdf) Uppdaterat 2020-05-29 14:00

FHM - Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Fotbollskoordinatorer i Norrbotten 2020

Norrbottens Fotbollförbund tillsammans med COOP Norrbotten fortsätter projektet med Fotbollskoordinatorer i distriktet. Tidigare år har projektet genomförts i föreningsregi men efter utvärdering har vi valt att ändra utformningen, så detta år har vi utsett fem Fotbollskoordinatorer som verkar i fem olika zoner i vårt geografiskt stora distrikt med 14 kommuner.

Uppdraget som Fotbollskoordinator går i korthet ut på att stötta vardagstränaren i föreningen så att:

  • Fler spelare ska spela längre.

  • Att fler barn- och ungdomslag tränar bättre, anpassat efter ålder.

  • Att fler spelare från barn- och ungdomsfotbollen går hela vägen upp till seniorlagen.

  • Att fler föreningar utarbetar och implementerar en spelarutbildningsplan efter SvFF:s riktlinjer gällande träning, matcher och ledarskap.

  • Stötta föreningarna och dess ledare i arbetet kring metodik för träning, kost och återhämtning som vilar på vetenskaplig grund.

  • Att uppmuntra fler ledare att genomgå Tränarutbildningar.

  • Uppmuntra föreningar som visar intresse att rekrytera medlemmar för COOP Norrbottens räkning. Föreningen kan på så sätt erhålla ekonomisk kompensation - 100 kr per värvad medlem.

Våra Fotbollskoordinatorer 2020 och respektive ansvarsområde:

Norra zonen (Kiruna, Gällivare, Pajala) Johan Ryngmark Johan.Ryngmark@gallivare.se

Östra zonen (Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå) Maria Andersson maria.andersson@redoekonomi.se

Luleå zonen Lars Nordström larnor70@gmail.com

Boden zonen (Boden, Älvsbyn, Jokkmokk) Mikael Sjögren mikke.sjogren@gmail.com

Södra zonen (Piteå, Arvidsjaur, Arjeplog) Patrik Nilsson patrik.nil@hotmail.com

Våra Fotbollskoordinatorer kommer att ta kontakt med barn- och ungdomsledare ute i föreningarna. Vill ni boka in ett besök redan nu, så kontakta gärna ovanstående ansvarig i er kommun.

Sista veckan att ansöka om kompensationsstöd

Fredagen den 15 maj är den sista dagen att som förening söka kompensationsstöd hos Riksidrottsförbundet. Många av ansökningarna som har kommit in till RF har inte ansetts vara fullständiga och därför behövt kompletterats. Om din förening inte har ansökt - gör det så snart som möjligt.

Några tips på underlag och verifikationer din förening behöver ha i ansökan:

  • När det gäller evenemang som ställts in ska dokument som visar att det ställts in bifogas. Exempelvis: styrelseprotokoll, länk till hemsida, länk till Facebook-sida, tidningsartikel.
  • När det kommer till intäkter och kostnader handlar det om att antingen kunna påvisa genom tidigare års resultatredovisning kombinerat med årets budget eller genom att beskriva vad intäkterna och kostnaderna är baserade på. Exempelvis: uträkning på antalet lag som deltar i en cup, siffror på antalet åskådare.
  • För att visa föreningens omsättning gör man det genom en årsredovisning, en resultatrapport eller liknande som visar föreningens omsättning för föregående år.

Sammantaget görs en rimlighetsbedömning kring de underlag som kommer in till RF och ser RF några tveksamheter ber de er att komplettera ansökan.

Om din förening behöver hjälp med ansökan under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline, hör först och främst av er till er idrottskonsulent i ert RF-SISU-distrikt. Annars svarar RF på frågor via sin mejl:

corona@rfsisu.se

Ny Projektledare på plats

Jag heter Paulina Lindström och är nyanställd vid Norrbottens Fotbollförbund som projektledare för ett Arvsfondsprojekt som syftar till att sprida fotbollen ut i Norrbottens glesbygd. Under en period på tre år kommer jag arbeta med att starta upp och hjälpa inaktiva/vilande fotbollsföreningar och riktar sig till barn och ungdomar i landsbygden. Själv är jag uppvuxen och fostrad i Långhundra SK som är en byaförening som ligger utanför Uppsala. Jag vet betydelsen av förenande krafter och idrottsrörelsens positiva inverkan för att hålla byar vid liv och att engagera ungdomar. I höst beräknas arbetet ta fart och det ska bli riktigt spännande och kul att få driva detta projekt.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer! paulina.lindstrom@norrbottensff.bd.se 073-414 89 98

Tävlingssäsongen 2020

Luleå 2020-05-04 20:00

Norrbottens Fotbollförbunds styrelse har beslutat följande vid möte 4 maj 2020 utifrån rådande läge på grund av Corona pandemin.

Seriestarten i samtliga Distriktsserier på seniorsidan flyttas fram till 1 augusti 2020, serierna spelas som enkelserier. Norrbottens Fotbollförbund kommunicerar inom kort ut eventuella korrigeringar i lottningar, speldagar etc. Serieavgiften som kommer att faktureras av Norrbottens Fotbollförbund till föreningar med seniorlag halveras, för samtliga lag som kommer att spela en enkelserie. Som ett led i att hjälpa föreningarna i denna svåra tid, trots ökad administration för Norrbottens Fotbollförbund.

Starten av COOP Norrbotten Cup på seniorsidan planeras till 13 juni 2020, med förhoppning att kunna spela majoriteten av matcherna innan seriestarten av Distriktsserierna. Tillsvidare gäller att inga träningsmatcher på seniorsidan är tillåtna. Förändras riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och SvFF gällande träningsmatcher kan nytt beslut i frågan tas av Norrbottens Fotbollförbund.

Tidigare beslut gällande tränings- och tävlingsmatcher för barn- och ungdomar upp till 18 år kvarstår.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva omprövas och uppdateras.

Kompensationsstöd IF

Ansökan har öppnat. Nu kan din förening söka om pengar i Kompensationsstöd IF hos Riksidrottsförbundet för merkostnader och uteblivna intäkter mellan perioden 12 mars och 30 juni 2020. Men det gäller att vara snabb. Ansökan pågår bara till och med 15 maj och görs i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel av föreningen själv.

Frågor gällande ansökan ställs med fördel direkt till RF via mejladressen corona@rfsisu.se. Om din förening behöver hjälp med exempelvis inloggningen till IdrottOnline, kontakta RF:s support https://support.idrottonline.se/support/home.

Länkar till nyheten:

Om Kompensationsstöd IF https://www.svenskfotboll.se/svff/kompensationsstod/
Kan vi söka pengar? https://www.svenskfotboll.se/svff/kompensationsstod/kan-vi-soka-pengar/
Hur söker vi pengar? https://www.svenskfotboll.se/svff/kompensationsstod/soka-pengar/
Tidsplan https://www.svenskfotboll.se/svff/kompensationsstod/tidsplan/
Frågor och svar https://www.svenskfotboll.se/svff/kompensationsstod/fragor-och-svar/

Distriktslagsläger pojkar 2005 9 Maj i Alvik

Distriktslagsläger för P05 i Alvik 9 Maj. Matchläger med två matcher

Kallelsen med tider Kallade spelare

Lägret genomförs enligt FHM och SvFF:s riktlinjer kring matcher. Ingen publik på plats!

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter