Digitalt Tränarsymposium Västergötlands FF

Nu finns det möjlighet för alla intresserade att ta del av det digitala Tränarsymposiumet i Västergötland.

Länk för inloggning Tränarsymposium

Mer info Hemsidan

Under Mars-April kommer vi i NFF bjuda på ett flertal mycket bra digitala föreläsningar bla Rasmus Wallin-Torberg SvFF Idrottspsykologi ( jobbar med landslagen bla)

Hål utkik på hemsidan när alla föreläsare är klara men start 9 mars

Lilla Coop Cup Herrar 2021

Lottningen för Lilla Coop Herrar 2021 är nu klar

Lottningen

Uppdaterade Nyheter SvFF Pandemi läget 22 jan

22 januari 2021, 11:56

Barn och unga (födda 2005 och senare) ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus framöver. Det beslutade regeringen och Folkhälsomyndigheten den 21 januari. SvFF har uppdaterat riktlinjerna till fotbollen i och med detta.

Den 10 januari trädde den nya covid 19-lagen i kraft som ledde till nya regler och ansvar för föreningar som bedriver inomhusportanläggningar som är öppna för allmänheten.

Den 21 januari 2021 ändrade regeringen och FHM rekommendationen till kommuner och regioner på så sätt att barn och unga (födda 2005 och senare) framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus.

Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens övriga grundläggande råd och rekommendationer följas. SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i sin kommun och region.

Läs hela Riktlinjerna

Tränarutbildning C-Diplom Digitalt i Norrbotten

NFF erbjuder tränare/ledare en digital Tränarutbildning C-Diplom under feb-mars

Utbildningen består av 1 heldag + 1 kväll Teori som är Digital samt 1 dag Praktik (fysisk)

Datumen är heldag 21 februari och kväll 17 mars. Praktikdagen görs upp under utbildningens gång beroende på möjligheterna.

Anmälan

Tränarutbildning C

Tränarutbildning C riktar sig till tränare och ledare på alla nivåer. Spelarutbildningsplanen rekommenderar utbildningen från spelform 3 mot 3.

Som deltagare får du en grundläggande förståelse inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Du lär dig att hitta och använda utbildningens kursmaterial digitalt vilket du kommer att ha nytta av i arbetet med ditt lag.

Utbildningen består av två kursmoduler som innefattar en heldag och däremella genomför du ett antal hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och under modul 2 kommer du att få reflektera kring uppgifterna tillsammans med deltagare som jobbar med spelare i liknande ålder som dig själv.

Ledarförsörjning - Digitala föreläsningar

Hur vi introducerar, rekryterar, utvecklar och behåller ledare

Inbjudan

Beskrivning

Får ni i er förening ofta gå med ljus och lykta för att hitta ledare till er verksamhet?

Har er förening svårt att behålla era ledare?

Ta chansen att delta på vår serie av korta kvällsföreläsningar som ger er kunskap och konkreta verktyg i rekrytering av nya ledare samt strategier för att behålla de ledare och eldsjälar vi har.

Föreläsningstillfällen:

27/1 – Ideellt engagemang

9/2 – Ledarrekrytering

25/2 – Utveckla & behålla ledare

Efter varje föreläsningstillfälle kommer ni att få tillgång till ett arbetsmaterial som ni kan jobba vidare med i er förening.

Anmäl dig genom att klicka på texten ovan eller via denna länk:

http://norrbotten.svenskfotboll.se/tranarutbildning/aktuella-tranarutbildningar/?scr=course&fktype=1&fiid=365&fkkid=3&ffid=12&sorting=1

Vid frågor:
matilda.boudin@norrbottensff.bd.se
0706013260

Kansliet är stängt

Norrbottens FFs kansli på Idrottens Hus är stängt fram till och med 24/1.

Alla i personalen jobbar hemifrån och vi finns att nå på både mail och telefon. Se kontaktuppgifter under "Kontakta oss".

Vi återkommer med info om när vi öppnar igen.

Barn- och ungdomsserierna 2021

Här kommer en preliminär planering av barn och ungdomsserierna 2021.

Observera att den är preliminär och kan komma att ändras.

Barn- och ungdomsserierna 2021

God jul och gott nytt år!

Stort tack för all tid och engagemang som ni inom norrbottnisk fotboll har lagt ner under detta år.

Visst du att inom Norrbottens FFs organisation skulle vi behöva 17 heltidsanställda för att utföra det arbete som alla våra förtroendevalda gör?
Med samma uträkningsmodell är det en svindlande tanke att föreställa sig hur den siffran skulle vara om vi involverar alla föreningar och domare.
Kort sagt vi är oerhört stolta över vår fotbollsfamilj.

Nu är lider 2020 snart mot sitt slut och kansliet tar lite julledighet(23/12-11/1). Vi blickar framåt och hoppas på ett bättre 2021. Ta hand om er själva och varandra så ses vi nästa år.

God jul och ett gott nytt år!

Norrbottens FF

Futsal Tränarutbildning Digitalt 2021

Futsaltränar utbildning Digitalt (teorin) samt 1 st Praktikdag(fysiskt)

Utbildningen startar 19 jan 2021 18.00 via Teams. 3 st Digitala kvällar samt 1 st Praktikdag

Kostnad : 1500 kr ( finns att söka idrottsmedel)

Program: Program Futsal utbildning

Anmälan

Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd Gäller fr.o.m. 14 december 2020

Myndigheternas beslut och rekommendationer ( sammanfattning)

Idrottsaktiviteter Fr.o.m. den 14 december 2020 gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Dessa ersätter tidigare lokalt gällande allmänna råd. Föreskrifterna och råden riktar sig mot såväl enskilda som verksamheter.

För idrotten finns allmänna råd riktade till såväl enskilda (personligt ansvar) som verksamheter.

När det gäller det personliga ansvaret anges i myndighetens allmänna råd att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Var och en bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de

-         hålla avstånd till varandra,

-         inte dela utrustning med varandra,

-         när det är möjligt att genomföra aktiviteten utomhus,

-         undvika gemensamma omklädningsrum,

-         resa till och från aktiviteten individuellt, och

-         utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller enligt Folkhälsomyndigheten inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 20052 och senare.

När det gäller varje verksamhetsansvar anges att föreningar som bedriver idrott bör

• när det är möjligt att hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

• minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, samt

• avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

I Folkhälsomyndighetens föreskrift anges att de allmänna råden gäller t.o.m. den 30 juni 2021, men myndigheten kommer att löpande utvärdera situationen och besluta om ändring så snart det det är motiverat.

Matcher, inklusive träningsmatcher, och tävlingar för spelare födda 2004 och tidigare ska tills vidare inte genomföras.3

Enstaka matcher för spelare födda 2005 och senare får genomföras, även inom ramen för tävlings- och seriespel. Ett lag bör inte genomföra mer än en match per vecka. Cuper och sammandrag, där fler än två lag samlas på en och samma anläggning vid samma tidpunkt, ska undvikas och matcherna ska om möjligt4 spelas utomhus. SDF ska ta hänsyn till detta vid bedömningen av om en tävling, t.ex. en serie, ska genomföras och hur den i så fall ska planeras och organiseras.

Träningsverksamhet

För representationslag (trupper) i de högsta serierna som omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott (OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan, liksom SFL och delar av RFL samt kval till dessa serier) samt för barn och unga födda 2005 och senare bör sedvanlig fotbollsträningsverksamhet, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, som innebär bl.a. följande:

• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.

• Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet, i syfte att minimera smittrisk och minska risken för hjärtmuskelinflammation.8 Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter, och undvik trängsel om ombyte sker tillsammans med andra.

• Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc.

• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien (tvätta händerna ofta och undvik att ta dig i ansiktet).

• Se till att ha en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna.

Förening bör begränsa antalet personer i och kring träningen och även där undanbe sig publik, t.ex. föräldrar (se ovan om genomförande av matcharrangemang).9

För de som är födda 2004 och tidigare, och som inte omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott, kan viss gemensam träning bedrivas. I enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd rekommenderar SvFF förening att tillse att deltagarna:

• kan hålla avstånd till varandra (förutom den närkontakt som är en naturlig del av spelet),

• inte delar utrustning med varandra,

• när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,

• undviker gemensamma omklädningsrum,

• reser till och från aktiviteten individuellt, och

• utför aktiviteten i mindre grupper.

Om träning bedrivs inomhus – t.ex. futsal – är SvFF:s rekommendation att hänsyn tas till träningslokalens storlek, där högst tio spelare (åtta utespelare och två målvakter) i en fullstor idrottshall är ett riktmärke. Lag som består av många spelare bör delas upp i mindre grupper. Grupperna bör inte blandas och individuella övningar är att föredra.

SVFF INFO

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter