Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet

Uppdaterad: 27 mars 17:55. Regeringen meddelade idag att man, på Folkhälsomyndighetens inrådan, sänker gränsen för antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer. SvFF har därför uppdaterat sina riktlinjer till svensk fotboll. Folkhälsomyndigheten har också aviserat att man kommer att publicera nya rekommendationer till idrotten, när dessa finns tillgängliga kommer SvFF:s att uppdatera fotbollens riktlinjer på nytt.

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar. Samtidigt är det viktigt att den lokala verksamhet som ändå kan bedrivas fortsätter – det är också av betydelse för folkhälsan.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Läs SvFF:s uppdaterade beslut, riktlinjer och råd här (pdf) Uppdaterat 2020-03-27 17:55

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (Folkhälsomyndigheten)

Matchläger Distriktslag pojkar 2005, 5 april, Boden Arena

Pojkar 2005 har matchläger på Boden Arena 5 April. Två olika matchtrupper med sammanlagt 27 spelare och 4 målvakter.

Kallelse 5 April P05 Spelare till Boden 5 april

Distriktets tävlingsverksamhet

Norrbottens Fotbollförbunds styrelse kommer inom kort att fatta beslut och kommunicera ut detta 7 april gällande distriktets tävlingsverksamhet 2020, utifrån nedanstående. Fram tills dess uppmanas alla att följa SvFF:s och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

SvFF:s rekommendation till distriktsförbunden

Varje SDF har enligt gällande stadgar och tävlingsbestämmelser mandat att fatta beslut om sin tävlingsverksamhet. SvFF:s styrelse vill dock betona vikten av att svensk fotboll håller ihop och att vi så långt som möjligt upprätthåller en gemensam linje, även i fråga om distriktsverksamheten.

När det gäller distriktens tävlingsverksamhet är SvFF:s rekommendation att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Sedvanlig lokal träningsverksamhet och träningsmatcher bör därför kunna genomföras, men SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten.

I rådande läge bör det prioriteras att hålla igång fotbollen, men inte att genomföra tävlingsmatcher till varje pris. Därmed undviker man också diskussion och oro kring, och bedömningar av, om det är rimligt för en förening att spela tävlingsmatch om en eller flera spelare i laget uppvisar förkylningssymptom.

Om SDF väljer att starta upp tävlingsverksamheten som planerat, är det SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet, vid den prövning som görs, tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom.

I fråga om matcher för barn upp t.o.m. 12 år – d.v.s. där det varken sätts samman en tabell eller koras segrare – kan utgångspunkten vara att genomföra de lokala matcherna som planerat, dock alltid med iakttagande av myndigheternas aktuella råd och riktlinjer.

Om matcher genomförs ska arrangerande förening alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och information om mindre evenemang.

Krisplan för den nationella fotbollen

Sedan tidigare har Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan, Elitettan och Svenska Cupen skjutits på framtiden med målet att starta i slutet av maj eller början av juni. SvFF:s Förbundsstyrelse har nu beslutat om åtgärder kring övriga förbundstävlingar. Även här skjuts spelstart till maj-juni och de lägre förbundsserierna kommer att avgöras som enkelserier.
Förbundsstyrelsen har också enats om rekommendationer till distrikten, som vägledning för den regionala och lokala tävlingsverksamheten, samt beslutat att tills vidare skjuta upp resterande matcher i det pågående futsalslutspelet för herrar.
- Coronautbrottet innebär exceptionella utmaningar för vårt samhälle. Svensk fotboll måste ta sitt ansvar och på bästa sätt försöka bidra till att situationen hanteras så effektivt som möjligt, så att riskerna för smittspridning minimeras. Men vi ser också till att det fortfarande, om man vidtar alla de åtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till, finns möjligheter att ägna sig åt fotboll runtom i landet. Det är också att ta ansvar för folkhälsan, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Mer information på svenskfotboll.se

Anmälan till COOP Norrbotten Cup-Ungdomar 2020

Nu är det dags att anmäla sig till COOP Norrbotten Cup för Ungdomar 2020, distriktsmästerskap för ungdomslag.

Anmälningsavgift 500 kr/lag

Sista anmälningsdag söndag den 22 mars 2020

Anmälan och Inbjudan Coop Norrbotten Cup 2020

Årsmöte 2019

Norrbottens Fotbollförbund genomförde det 103:e Årsmötet 22 februari i Luleå. Hedersordförande Bengt Augustsson fick förtroende att leda Årsmötet. Dagen inleddes med inspirationsföreläsningar av Jörgen Eriksson, SvFF, Rickard Björling, Norr Media, Tess Olofsson, Elitdomare och Stellan Carlsson, Piteå IF DFF.

Robert Lindström, Luleå omvaldes som ordförande, även omval på ledamöterna Sture Wiklund, Luleå och Erik Bäckström, Påläng. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, vi hälsar Michael Fleuron, Luleå och Bengt Nilsson, Boden välkomna tillbaka!

Anmälan till Ungdomsserier 7 mot 7 2020

Nu är det dags att anmäla sig till seriespel 2020 för pojkar och flickor 7 mot 7. Åldersgrupperna -08 till -10.

Sista anmälningsdag fredag den 20 mars 2020

Info Anmälan

Distriktsförbundskaptener för Flickor 2006

Nu är det klart med DFK för F-06, som startar upp verksamhet nu under våren.

Vi hälsar Anders Lindkvist och Anna Öqvist välkomna till NFF !

Informationsbrev DFK F06

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter